Регистри

Подрачје: Општина Струмица и Општина Василево

Не си регистриран?​

Регистар на земјоделци

Тука може да го отворите регистарот на земјоделци од Општина Струмица и Општина Василево.

Регистар на претпријатија

Тука може да го отворите регистарот на претпријатија од Општина Струмица и Општина Василево.

Регистар на индивидуални сместувачки капацитети

од Општина Струмица и Василево.

Бидете во чекор со технологијата

Ова веб решение ги нуди сите информации и услуги на едно место, притоа овозможува да пристапите до него од било кој уред (мобилен телефон, таблет, лаптоп, десктоп компјутер)

Актуелна понуда

Вашата актуелна понуда како регистриран земјоделец можете да ја објавите, промените или избришете директно од вашиот мобилен телефон. Нема потреба од компјутер.

Брзо и едноставно

Изберете обука и пријавете се на истата со неколку клика. Поставете прашање, прегледајте ги отворените фондови во прегледен и чист дизајн.