Позначајни штетници во градинарското прозводство и примена на интегрална заштита за контрола на бројноста на нивната популација

Myzus persicae Sulz. – Зелена праскова вошка (Homoptera: Aphididae) Морфолошки опис. Бескрилните вошки се со округла форма на телото, зелени или жолтеникави до црвенкасти по боја, долги околу 2mm. Крилатите форми имаат темна глава, жолто – зелен абдомен со црни до темно зелени хоризонтални линии. Големината на телото им е од 1,9 до 3,3mm. Биолошки […]

Одредување на содржина на алкохол во виното

Кога велиме „алкохол во виното“ мислиме на етанол како главен производ на алкохолната ферментација. Се разбира, етанолот не е единствениот алкохол што се произведува за време на алкохолната ферментација. Сепак го има убедливо најмногу, поради што виното сè уште се смета за алкохолен пијалок. Вина со повисок квалитет се произведуваат од грозје од поквалитетни сорти винова […]

Нега на новозасадено лозје

Додека лозата не влезе во плодната фаза, неопходно е да се применат сите мерки кои го поттикнуваат приемот на новозасадено лозје. Дополнително имаат поволно влијание врз развојот на кореновиот систем и врз нормалното формирање на обликот на ластарите, негово зајакнување и создавање на најголем можен репродуктивен потенцијал. Бидејќи новозасадено лозје дава значителен принос дури во […]

Како да се исчисти системот за наводнување?

Наводнувањето е хидротехничка мерка за подобрување на физичките својства на почвата со додавање вода, со цел да се постигне оптимална влага во текот на сезоната на растење, а со тоа и оптимален принос. Се изведува во текот на еден дел или целиот вегетациски период. Водата се користи од водни текови, вештачки езера, извори или од […]

Октомвриски Агро Активности Во Пелагонија

Во октомври кај сите дрва се одвива процес на складирање на резервни хранливи материи, а тоа кај младите овошни насади, бара длабока обработка на почвата, посочуваат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-АПРЗ со седиште во Битола. -Во овој месец, доколку дозволуваат временските услови, се уште може да се садат јагоди и тоа садење […]