Одредување на содржина на алкохол во виното

Кога велиме „алкохол во виното“ мислиме на етанол како главен производ на алкохолната ферментација. Се разбира, етанолот не е единствениот алкохол што се произведува за време на алкохолната ферментација. Сепак го има убедливо најмногу, поради што виното сè уште се смета за алкохолен пијалок.

Вина со повисок квалитет се произведуваат од грозје од поквалитетни сорти винова лоза, кои по правило содржат повеќе шеќер. Квалитетот на виното се добива со збирот на влијанието на неколку поединечни компоненти. Оние кои настануваат при ферментацијата и оние кои се внесуваат во виното со суровината.

Методите за одредување на содржината на алкохол во вината можат да бидат физички и хемиски (хемискиот метод е прецизен, но може успешно да се примени само на примероци со помалку од 5% алкохол).

Апарат за дестилација е неопходен при определување на алкохол во виното со помош на ареометар (алкохолметар)

Се разбира, алкохолот не може директно да се чита со потопување на алкотестот во виното, бидејќи густината на виното не зависи само од содржината на алкохол (како што е случајот со безбојните дестилати – ракии). Затоа, останува само еден метод како најпристапен, а тоа е определување на алкохол во виното со помош на ебулоскоп.

Ебулиоскоп според Малиганд

Принципот се заснова на разликата помеѓу точката на вриење на водата (100°c) и точката на вриење на алкохолот (78,4°c). Кога работите со ебулоскопот, најпрво е потребно да се одреди точката на вриење на водата, односно нултата точка. Ова се прави со тоа што кога пареата почнува да излегува низ внатрешната цевка на ладилникот и кога живата во термометарот ќе ја достигне својата максимална положба и ќе се смири, подвижниот линијар се поместува така што „0“ се совпаѓа со нивото на жива. во термометарот и линијарот се фиксира со помош на завртка што се наоѓа на задната страна. Доволно е да се одреди нултата точка на ебулоскопот еднаш дневно, односно пред секоја серија на мерења. После тоа, термометарот треба да се стави во навалена положба за живата полесно да се врати во резервоарот. Виното потоа се загрева со помош на светилка.

Салеронов ебулоскоп

Делови од ебулоскопот на Салерон се:
– резервоар
– живин термометар, обично со мерен опсег од 85-102°C, кој се става во соодветниот отвор на капакот на резервоарот
– ладилник
– вага, која не е вклучена. уредот, е посебен дел, може да биде кружен или во форма на линијар, се состои од еден неподвижен дел на кој е означен процентот на алкохол и подвижен дел на кој е означена температурата во Целзиусови.

И со овој ебулоскоп потребно е да се одреди нултата точка, односно точката на вриење на водата. Котелот се загрева додека водата не зоврие, односно додека не се смири живата во термометарот. Потоа водата се истура, резервоарот се исплакнува два-три пати со виното што треба да се тестира и се започнува со загревање. По вриење, температурата на вриење на виното се наоѓа на подвижната вага и се утврдува со која вредност на стационарната вага одговара, а таа вредност го означува процентот на алкохол во виното.

Споделете ја оваа објава

Последни објави

За Нас

Ние сме центар за одржив развој. Регионална канцеларија со Обучен центар за поддршка на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој – (земјоделството)

Билтен

Внесете го вашиот Е-маил за да се претплатите на нашиот месечен билтен