Нега на новозасадено лозје

новозасадено лозје

Додека лозата не влезе во плодната фаза, неопходно е да се применат сите мерки кои го поттикнуваат приемот на новозасадено лозје. Дополнително имаат поволно влијание врз развојот на кореновиот систем и врз нормалното формирање на обликот на ластарите, негово зајакнување и создавање на најголем можен репродуктивен потенцијал. Бидејќи новозасадено лозје дава значителен принос дури во четвртата година, неопходно е да се посвети посебно внимание на грижата за младото лозје во тој период.

На новозасадено лозје му е потребна внимателна грижа за максимално да се развива во првата вегетативна сезона. За да се спроведе, неопходно е да се спроведат низа мерки. Меѓу нив, најважни се обработувањето на почвата, борбата со плевелот, грижата за никнатите ластари, хранењето на лозата, отстранувањето на површинските вени, обезбедувањето вода, заштитата од болести и штетници, заштитата од мраз и слана, како и заштитата против град и други неповолни фактори.

Обработување и прихрана
Целта на одгледувањето на почвата е одржување и поправка на нејзината структура, зголемување на плодноста и борба против плевелите. Тоа најдобро се постигнува со длабока и плитка обработка. За да се обезбеди потребното количество на лесно достапни хранливи материи, во одредени случаи потребно е да се прихранат со минерални ѓубрива. Оваа мерка е задолжителна доколку при засадувањето не била зголемена плодноста и оплодувањето на почвата.

Избегнувајте употреба на хербициди
Примената на хербициди во новозасадено лозје е различна, бидејќи младите лози се многу чувствителни на сите познати хербициди. Секоја грешка во овој поглед директно влијае на приемот и развојот. Затоа во првите години од грижата за младо лозје треба да се избегнува употребата на хербициди. Со текот на годините се создаваат нови хербициди кои ветуваат перспектива за употреба и во новозасадените лозови насади.

Дополнителни совети
Поради дејството на дождот и ветровите, на хумките се формира кора. Ако обвивката пукне, тоа претставува голема опасност за животот на засадениот калем. Уште поопасно е ако покрај напукнатата покорица, хумките делумно се растурат и се изложат надземните делови од калемот.

Ако во тоа време се појави суша, хумката ќе се исуши. Почвата ќе се стврдне, ќе испука и ќе продолжи брзо да ја губи влагата не само од почвата, туку и од нежните ластари што излегуваат од калемот. Ако сушата трае подолго, лесно може да го исуши новозасаденото лозје. За да се избегнат овие негативни својства, почвата во хумката треба секогаш да биде фина, ронлива, без кори. Исто така без плевел и да ги покрие новоизникнатите ластари во доволен слој.

Споделете ја оваа објава

Последни објави

За Нас

Ние сме центар за одржив развој. Регионална канцеларија со Обучен центар за поддршка на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој – (земјоделството)

Билтен

Внесете го вашиот Е-маил за да се претплатите на нашиот месечен билтен