Како да се исчисти системот за наводнување?

Темелното чистење на системот за наводнување, со употреба на соодветни средства за отстранување на органскиот и вештачкиот отпад што се акумулира во цевките, треба да се направи еднаш во текот на сезоната – по можност на крајот, наесен

Наводнувањето е хидротехничка мерка за подобрување на физичките својства на почвата со додавање вода, со цел да се постигне оптимална влага во текот на сезоната на растење, а со тоа и оптимален принос. Се изведува во текот на еден дел или целиот вегетациски период. Водата се користи од водни текови, вештачки езера, извори или од прочистена отпадна вода. Според методот на претворање на нејзиниот проток во капиларна вода во почвата, постојат три методи: површински, подземен и дожд (роса).

Наводнувањето на земјиштето им овозможува на културите најдобри услови за раст и се олеснува апсорпцијата на хранливите материи од почвата. Сепак, системот бара и редовно одржување. Системите се избираат во зависност од видот на земјиштето, квалитетот на водата, капацитетот на изворот и други фактори.

Одржување на инвестицијата
Без разлика кој од нив се користи, чистата вода не тече низ цевките и цревата. Во нив се додаваат ѓубрива растворливи во вода. Без нив водата може да биде полна со бигор. Тој со текот на времето се таложи и може да доведе до прекин на проток поради затнувањето. Бидејќи станува збор за значајна инвестиција, потребно е да се вложи време и труд во неговото одржување за да работи што подолго ефикасно.

Значи, за да се спречи предвремено оштетување и влошување на цевките и филтрите, неопходно е да се запознаете со методите за чистење.

Темелното чистење, со употреба на соодветни средства за отстранување на органскиот и вештачкиот отпад што се акумулира во цевките, треба да се направи еднаш во текот на сезоната – по можност на крајот, наесен. На овој начин ќе обезбедите негово ефикасно и квалитетно наводнување за посевите и за следните сезони. Ќе спречите создавање на приклучоци кои филтрите не можат да ги решат. Можете исто така да го применувате ова редовно во текот на сезоната за да ја измиете почвата од цевките и да обезбедите чиста вода за растенијата.

Идеалното решение за чистење на системот за наводнување би било следново:
редовно (најмалку два пати во текот на сезоната) исплакнете со вода
на крајот на сезоната: детално чистење со хемикалии
Друга придобивка од темелното чистење на цевките и цревата на крајот на сезоната е тоа што системот е подобро подготвен за следната вегетативна сезона. Доколку забележите ‘рѓа или бели наслаги на цевките за време на чистењето, треба да ја проверите pH вредноста на водата. Овие бели наслаги често се резултат на зголемена концентрација на железо и калциум.

Покрај испирање со вода, чистењето на системот вклучува и употреба на хемикалии. Со цел да се спречи лошо влијание врз животната средина, треба да се преземат следниве чекори пред чистење:

проверете кај производителот дали цевките се наменети за чистење со силни киселини или хлор,
обезбедете средства за заштита (заштитни ракавици, очила и маска) за да не ги вдишувате директно испарувањата и хемикалиите да не дојдат случајно во контакт со кожата или очите,
внимателно прочитајте ги упатствата на пакувањето на средствата во случај да не смеат да дојдат во контакт еден со друг,
доколку користите киселини за чистење, внимавајте строго да ги следите упатствата на производителот кога го подготвувате растворот со вода. Да не делуваат негативно врз растенијата и почвата.
Чистење системот за наводнување со киселини
Редовното испирање на цевките и цревата може да ја намали потребата од користење повеќе киселина. За овие цели најчесто се користат фосфорна, азотна, лимонска и сулфурна киселина, а се и најдостапни. Сулфурот е многу опасен, па затоа се советува да се ракува со него исклучително внимателно. Пред да одлучите, проверете дали сите делови на системот се отпорни на избраниот производ.

Лимонот е одличен за одржување и спречување на таложење на железни наслаги во цевките за наводнување. Тој е сепак помалку ефикасен од некои други видови. Предноста на чистењето со киселини е што успешно ги отстрануваат блокадите. Воедно и бактериите кои често се акумулираат и негативно влијаат на посевите до кои допираат низ водата.

Чистење со хлор
Комбинацијата на хлор и азотна киселина се покажува како многу ефикасна. Особено кога станува збор за алги и слични живи организми. Пред да ги додадете овие супстанции, треба да ги исплакнете цевките со чиста вода. Потоа додадете раствор од хлор кој останува во цевките 24 часа. После тоа, треба добро да го исплакнете и да го вклучите системот некое време. Потоа додадете азотна киселина и на секои три часа го вклучувате системот да капе за да ги измиете наслагите од цевките.

Само кога цевките се целосно чисти, наводнувањето е дозволено да работи со полн капацитет. По користењето на овие хемикалии, потребно е сè повторно темелно да се исплакне со чиста вода.

Горенаведените совети се однесуваат на чистење на цевките и цревата што ги користите за наводнување на земјиштето. Сепак, не треба да заборавиме дека нечистотијата, бактериите, алгите и другите несакани материи можат да останат на другите компоненти, па затоа е неопходно да се исчистат и тие, а тоа се прави со земање киселина или друг раствор што се користи за чистење со пипета и капе. на емитери или филтри. Ако чистењето со хлор и киселина е комбинирано, треба да се внимава хлорот и киселината да не дојдат во контакт еден со друг бидејќи може да дојде до сериозна хемиска реакција.

Употреба на квалитетни филтри
Превенцијата е најдобрата опција – ако не дозволиме отпадот и нечистотијата да се акумулираат премногу, процесот на чистење ќе биде едноставен и брз. И поради оваа причина, треба да користите квалитетен систем за филтрирање на вода. Различни типови на квалитетни филтри, кои исто така бараат редовно чистење, можат да обезбедат сите нечистотии да останат во филтрите и на тој начин да овозможат оптимален проток на вода.

Исто така, треба да се има предвид дека денес постојат модерни системи за филтрирање кои автоматски се чистат кога на нив има премногу отпадни материи. И од сето наведено доаѓаме до заклучок дека со редовно чистење на системот за наводнување го продолжуваме векот на инвестицијата, како и квалитетот на наводнувањето на земјиштето.

Споделете ја оваа објава

Последни објави

За Нас

Ние сме центар за одржив развој. Регионална канцеларија со Обучен центар за поддршка на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој – (земјоделството)

Билтен

Внесете го вашиот Е-маил за да се претплатите на нашиот месечен билтен