Проект:

„Регионален ценар за одржлив развој - Струмица и Василево“

ЗЕМЈОДЕЛЦИ

Тука ќе најдете информации за обуките коишто центарот и Општина Струмица и Општина Василево ги нудат за земјоделците, за отворени фондови на коишто земјоделците можат да аплицираат, и за регистарот на земјоделци.

МЛАДИ ПРЕТПРИЕМАЧИ

Тука ќе најдете информации за обуки во рамките на центарот како и совети од стручни лица, за регистарот на претпријатија, линкови до отворени фондови, информации за отварање на фирма, како да се започне бизнис, корисни линкови и слично.

ИНДИВИДУАЛНИ СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ

Во рамките на оваа веб-страна ќе биде овозможено издавачите електронски да се регистрираат, а информациите за нив да бидат јавно достапни на веб-страниците на двете општини.

Основни информации

Проектот има за цел да осигура дека локалниот и регионалниот развој се инклузивни, базирани на факти, родово сензитивни и во целост ги адресираат развојните потреби на општините

Општините Струмица и Василево започнаа постапка за меѓуопштинска соработка во насока на реализација на проектот „ Унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството“. Во склоп на овој проект се реализираа низа активности за опремување на регионална канцеларија и тренинг центар којшто ќе служи како мотор за локалниот економски развој, со посебен осврт на младите претприемачи, издавачи на индивидуални сместувачки капацитети и индивидуалните земјоделци.

← Види како работи

Регистрирај се!

zemjodelci-paricki
Земјоделци

Кликни тука за да се регистрираш како земјоделец.

pretprijatie-reg
Претпријатија

Кликни тука за да регистрираш претпријатие.

smestuvanje-reg
Индивидуални сместувачки капацитети

Кликни тука.

Понуди од земјоделци

Понуди од претпријатија

ТЕСТ Млекара Здравје - Радово

ТЕСТ Кравјо сирење

Кравјо сирење Здравје Радово Цена 300 денари кг. Вакум пакувања од 0,2 кг; 0,5 кг; 1 кг.

ТЕСТ ДЕНТИНА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

ТЕСТ Дентина Феферони.

Феферони, малку лути пакувани во тегла од 1 литро. Цена поволна.

ТЕСТ Друштво за производство и трговија ЈОКА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

ТЕСТ ЈОКА-Павлака (850 гр и 180 гр)

ЈОКА ПАВЛАКА пакување 850г и 180г. Количина по потреба

Престојни настани (ОБУКИ)

Индивидуални сместувачки капацитети

ТЕСТ Хотел Сириус

ТЕСТ Викенд за двајца

Викенд за двајца во Хотел Сириус струмица со вклучено користење спа.